Ford A Phaeton 1928 04/07/15

Aloita diaesitys
A Ford 1928 . Seppo Asikainen . Savonlinna .